הוספת לוגו לקוח למיכלים

הטבעה חמה

הטבעה שחורה על מיכל אפור
הטבעה באדום על גבי מיכל אפור בהיר
הטבעה בכחול על גבי מיכל אפור בהיר
הטבעה בלבן על גבי מיכל כחול
הטבעה בירוק על גבי מיכל אפור בהיר
הטבעה בצהוב על גבי מיכל כחול
הטבעה בזהב על גבי מיכל אפור כהה

הטבעה

לוגו מוטבע ע"ג מיכל 1000
לוגו לקוח מוטבע ע"ג מיכל אייס
לוגו לקוח מוטבע ע"ג מיכל אייס

מיספור רץ

מספור מוטבע ע"ג מיכל תלת גובה
מספור בצבע זהב עם לוגו לקוח
הטבעה חמה בצבעי שחור צהוב עם מספור