דולב זכתה בפעם ה 13 בחמישה כוכבי יופי בקטורגיית "תעשייה יפה בישראל יפה" .
בנוסף לכך זכינו השנה לדגל היופי בפעם השנייה