מגזרי פעילות:

סיפורי הצלחה

דולבים בשימוש לעיבוד בשר בקר

דנקור עיבוד מזון, חברה הממוקמת בבלפסט, משתמש בדולבים מעל 10 שנים, לאיסוף יומי של חומר גלם ועיבוד מוצרי לוואי של בשר בקר.

עוד