מיחזור נייר

באירופה ישנו שימוש במיכלי דולב למיחוזר נייר. המיכלים עומדים בהיפוך, כפיפה, מאמצים. הרננרים האינטגרליים מהווים יתרון עצום בהיפוך ובבטיחות התיפעולית.